• Behandlingen baseres på de funn man har gjort under utredningen. Ved injeksjonsbehandling gjøres dette ultralydveiledet.
  • Ved trykkbølgebehandling velges enten radialt eller fokusert (piezo)
  • Råd og veiledning med tanke på trening/øvelser
  • Utredning av ortopedkirurgiske problemstillinger
  • Vi benytter det aller beste ultralydapparatur som er tilgjengelig på markedet

 

rs80a-003.jpg USS-RS8AF4K-WR-71-0 (2).jpg Samsung_WS80A-with-5D-Heart-Image-400.jpg