Henvisning fra fastlege eller terapeut er ikke nødvendig, men ønskelig der det foreligger opplysninger som er relevante for diagnostikk/behandling.

Har du med relevante utskrifter/kopier av tidligere radiologiske undersøkelser eller journalnotater er det fint.

 

For pasienter som skal vurderes av dr. Furnes med tanke på kirurgiske problemstillinger:

Radiologiske undersøkelser (MR, CT og Røntgenbilder) med beskrivelse, medbringes til konsultasjonen.

Du får tak i bildene ved å henvende deg til det stedet bildene er tatt (be om å få med en utskrift av beskrivelsen samt CD-rom med kopi av bildene).