Asgeir Furnes

Dr. Furnes er spesialist i generell og ortopedisk kirurgi. Han har arbeidet som overlege ved ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark siden 1996. Han har bred erfaring i vurdering og behandling av ortopediske pasienter. De siste årene har han hatt hovedansvaret for den arthroskopiske kirurgien (kikkehullskirurgi) og dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Telemark.

Han tilbyr en grundig vurdering av din tilstand med hensyn på nytten av eventuell kirurgisk behandling.

Vurderingen kan vanligvis brukes til operasjon ved annet sykehus som er med i ordningen for fritt sykehusvalg, eller du søkes inn til behandling ved ortopedisk avdeling ved STHF etter vanlig venteliste.

 

Henvisning/timeavtale:

Pasienter som skal vurderes for kirurgi bestiller her:

Bestill time hos dr. Furnes

Det er ikke nødvending med henvisning fra fastlege/behandler, men det er ønskelig at alle relevante opplysninger foreligger. Særlig er det viktig at radiologiske bilder foreligger, i tillegg til beskrivelse av bildene.

Bilder tatt ved Sykehuset Telemark HF (Betanien, Skien, Porsgrunn, Kragerø, Notodden, Rjukan) eller fra andre radiologiske institutter (Curato/Unilabs), bør fortrinnsvis kopieres på CD- rom og medbringes sammen med beskrivelse.

Pasienter som skal opereres, vil på denne måten slippe ventetiden på vurdering ved offentlig poliklinikk. Ventetiden på forundersøkelse på ortopedisk poliklinikk etter henvisning fra fastlege, varierer mellom 4 og 156 uker, jfr. http://www.frittsykehusvalg.no

Etter denne ordningen, kan pasienten selv velge hvor operasjonen skal foregå.

Om du ønsker operasjon ved Sykehuset Telemark HF, blir du du søkt inn og prioritert etter medisinsk-faglige kriterier. Selv om du er vurdert av dr. Furnes, vil du altså ikke få fortrinn på ventelisten, da dette ikke tillates.

Men har du en tilstand som raskt må opereres, vil dette selvsagt effektueres på vanlig måte.

Du vil med andre ord ikke få tilbud om en operasjon som du skal betale selv (privat), men du får tilgang til det offentlige operasjonstilbudet. Dersom du uansett av tidsmessige årsaker selv ønsker å betale for en operasjon hos en privat aktør, bør du kontakte en slik direkte for en forhåndsundersøkelse der.