Torbjørn svarthvitt

Torbjørn Tyri Fagerberg

Ortopedkirurg/Legespesialist
  • · Ferdigutdannet som lege 2004 og har jobbet som ortoped fra 2007
  • · Har jobbet som ortoped ved Sykehuset i Skien, Betanien Hospital, Ullevål sykehus og Arendal sykehus
  • · Jobber i dag primært med protesekirurgi i hofter og knær

Dr. Fagerberg’s arbeid ved TFM er primært å gi vurderinger mtp kne- eller hofteproteser.